Koristeći našu web stranicu, odobravate upotrebu kolačića u skladu s Pravilima o kolačićima.

Politika privatnosti

Operater podataka je tvrtka JPK Trading.
MB od reg. Tvrtke.: 15-09-085686


JPK Trading pridaje veliku važnost zaštiti privatnosti Vaših podataka i čini sve kako bi Vaši osobni podaci bili obrađeni na siguran način.


Prikupljamo podatke o vama kada se registrirate na našoj stranici, prijavite na svoj račun, objavite objavu i/ili napustite svoj račun.

Također možemo prikupljati podatke o vama iz drugih zakonitih izvora kako bismo vam pružili naše proizvode i usluge. Takvi izvori mogu uključivati ​​javne izvore i stranice društvenih medija trećih strana. Ovi podaci mogu uključivati:

 • osobni podaci za kontakt; i

 • sve osobne podatke koji su dio vašeg profila na društvenim mrežama trećih strana (npr. Facebook) i za koje ih ovlašćujete da otkriju (npr. ime, adresa e-pošte, spol, datum rođenja, grad, profilna slika, korisničko ime, popis prijatelja). Više o prikupljenim podacima možete saznati ako posjetite dotičnu stranicu društvene mreže treće strane.

Pristanak

Korištenjem naše web stranice slažete se s našom politikom privatnosti.

Korištenje informacija

Sve informacije koje prikupimo mogu se koristiti:

 • Personalizirati svoje korisničko iskustvo i prilagoditi ga vašim individualnim potrebama

 • Za personalizaciju reklamnog sadržaja

 • Za razvoj naše web stranice

 • Kako bismo poboljšali naše korisničke usluge i korisničku podršku tako da vas kontaktiramo putem e-pošte

 • Za sudjelovanje u natjecanju, promociji ili anketi

 

1. DEFINICIJE

Kupac: svaka fizička osoba starija od 18 godina ili pravna osoba koja pristupi web stranici cosori.ro stvaranjem i korištenjem korisničkog računa ili koja podnese narudžbu bez kreiranja korisničkog računa, nakon što je prethodno izrazila suglasnost s ovim Uvjetima i odredbama.

Korisnički račun: odjeljak internetske stranice kojem se pristupa putem e-mail adrese i lozinke koji omogućuje kupcu slanje narudžbi i gdje se također može pronaći povijest poslanih narudžbi. Kupac je odgovoran i pobrinut će se da su svi podaci uneseni prilikom kreiranja računa točni, potpuni i aktualni.

Korisnik: Kupac ili posjetitelj koji koristi web stranicu.

Košarica: odjeljak web stranice u koji se unose proizvodi koje je kupac odabrao za kupnju.

Proizvod: svaki artikl prikazan na web stranici cosori.ro, koji je u trenutku slanja Narudžbe dostupan i treba biti isporučen Kupcu na temelju njegove Narudžbe;

Narudžba: prijenos od strane Kupca na web stranici ispunjavanjem obaveznih podataka o namjeri kupnje proizvoda prikazanog na web stranici. Automatska potvrda Narudžbe od strane web stranice ne stvara ugovorne obveze.

Prihvaćanje narudžbe: je e-poruka koju šalje operater nakon provjere prisutnosti proizvoda u skladištu i sadržavat će detaljne informacije o isporuci.

Recenzije: pisana procjena Korisnika o karakteristikama i načinu korištenja proizvoda, napisana na temelju osobnog iskustva, u kojoj se navodi je li proizvod u skladu s navedenim specifikacijama ili ne.

Ispitanik/Korisnik: svaka fizička osoba koja je identificirana ili se može identificirati, izravno ili neizravno, na temelju određenih osobnih podataka

Osobni podaci: podaci koji se odnose na nositelja podataka, posebno ime, identifikacijski broj i jedan ili više elemenata specifičnih za njegov fizički, fiziološki, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet, kao i zaključci koji se mogu izvući iz podatke koji se odnose na dotičnu osobu;

Osjetljivi podaci:
a) osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička stajališta, vjersku ili filozofska uvjerenja, članstvo interesne skupine ili članstvo u predstavničkom tijelu, spolni život b) osobni podaci o zdravlju, patološkim ovisnostima i osobni podaci o
kriminalu prekršaji

Privola: dobrovoljna i slobodna manifestacija želja nositelja podataka, temeljena na odgovarajućim informacijama, kojom daje nedvosmislen pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose, bilo u cijelosti ili u vezi s određenim radnjama;

Prigovor: izjava nositelja podataka koji se protivi obradi njegovih osobnih podataka i koji zahtijeva prestanak obrade ili brisanje podataka koji se obrađuju;

Voditelj obrade: fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje, samo ili zajedno s drugima, utvrđuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka, donosi i provodi odluke u vezi s obradom (uključujući instrument koji se koristi) ili nalogom da ih u njegovo ime provodi ovlaštena osoba

Obrada podataka: znači bilo koju radnju ili skup operacija koje se izvode na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, sa ili bez upotrebe automatiziranih sredstava, kao što su prikupljanje, snimanje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, izdvajanje, savjetovanje, korištenje , otkrivanje prijenosom, širenje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, sređivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje, sprječavanje njihove daljnje uporabe, izradu fotografija, zvučnih zapisa ili slika te bilježenje fizičkih karakteristika koje se mogu koristiti za identifikaciju pojedinca (npr. otisci prstiju, dlan otisci, uzorci DNK, skeniranje šarenice);

Prijenos podataka: stavljanje podataka na raspolaganje određenoj trećoj strani;

Brisanje podataka: pretvaranje podataka u neprepoznatljive podatke, tako da njihovo vraćanje više nije moguće;

Uništavanje podataka: potpuno fizičko uništenje medija koji sadrži podatke;

Obrada podataka: obavljanje tehničkih poslova vezanih uz radnje obrade, neovisno o načinu i sredstvu za obavljanje radnji i mjestu primjene, pod uvjetom da se tehnička zadaća obavlja u odnosu na podatke;

Osoba ovlaštena od strane operatora: fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje u ime operatora obrađuje osobne podatke na temelju ugovora s operatorom, uključujući i ugovor sklopljen temeljem zakonske odredbe;

Osoba odgovorna za zaštitu podataka: tijelo javnog sektora koje je izradilo podatke od javnog interesa koji podliježu obveznoj objavi elektroničkim putem ili tijekom čijeg su djelovanja ti podaci nastali;

Pružatelj podataka: tijelo s javnim ovlastima koje, ako operater podataka sam ne objavljuje podatke, na web stranici objavljuje podatke koje je operater podataka dostavio; skup podataka: svi podaci obrađeni u jednom registru;

Treća strana: fizička ili pravna osoba ili tijelo bez pravne osobnosti, osim nositelja podataka, operatera ili osobe koju je operater ovlastio;

 

Zaštita podataka u elektroničkoj trgovini

Mi smo isključivi vlasnici podataka prikupljenih na stranici. Vaši osobni podaci neće biti otkriveni, razmijenjeni, preneseni ili dani bilo kojoj drugoj tvrtki iz bilo kojeg razloga bez vašeg pristanka.

Aspekti koji se odnose na treće strane

Ne prodajemo, ne trgujemo niti na bilo koji drugi način otkrivamo vaše osobne podatke bilo kojoj neovlaštenoj osobi. Ovo isključuje treće strane koje su uključene u uređivanje naše web stranice ili upravljanje našim poslovanjem, sve dok te strane čuvaju povjerljivost podataka koji su im povjereni.

Vjerujemo da je razmjena informacija nužna za istraživanje, prevenciju, nezakonite aktivnosti, sumnju na prijevaru, situacije koje mogu predstavljati prijetnju fizičkoj sigurnosti bilo koje osobe, integritetu korištenja web stranice ili iz bilo kojeg drugog razloga definiranog zakonom .

Međutim, podaci koji nisu privatni mogu se otkriti trećim stranama za marketinške, reklamne ili druge svrhe.

Zaštita podataka

Koristimo širok raspon sigurnosnih mjera kako bismo zaštitili vaše osobne podatke. Osim toga, samo zaposlenici koji trebaju obavljati određene aktivnosti (kao što je naplata ili korisnička služba) imaju pristup osobnim podacima. Računala/poslužitelji koji se koriste za pohranjivanje osobnih podataka čuvaju se u sigurnom okruženju.

Koristimo li kolačiće?

Da. Na našoj web stranici koristimo kolačiće kako bismo vam pružili bolje korisničko iskustvo i učinili vaše iskustvo pregledavanja sigurnijim. Naši kolačići poboljšavaju pristup našoj web stranici i pomažu nam identificirati ponovne posjetitelje. Osim toga, naši kolačići poboljšavaju korisničko iskustvo prateći korisnike i njihove interese. Međutim, ova upotreba kolačića ni na koji način nije povezana s osobnim podacima na našoj stranici.

Ako želite onemogućiti korištenje kolačića, to možete učiniti u svom pregledniku.

Upravljanje kolačićima

Web stranica cosori.hr koristi kolačiće u skladu s odredbama Zakona br. NN 173/2003  : 

Kolačići specifični za web mjesto/internet su takozvani "kolačići sesije zaštićeni lozinkom", "kolačići košarice" i "sigurnosni kolačići", za koje nije potreban prethodni pristanak dotične osobe.

Činjenica obrade, opseg obrađenih podataka: jedinstveni identifikator, datumi, vremena

Subjekti podataka: svi subjekti podataka koji posjećuju internetsku stranicu/mjesto.

Svrha obrade podataka: identifikacija korisnika, evidentiranje interesa i eventualnih narudžbi te praćenje posjetitelja.

Trajanje obrade podataka, rok brisanja podataka: trajanje obrade podataka je 30 dana za sesijske kolačiće do završetka posjeta web stranicama i 30 dana za sve ostale kolačiće, nakon čega se podaci brišu.

Mogući operateri koji mogu imati pristup podacima: osobne podatke može obrađivati ​​osoblje operatera, u skladu s gore navedenim načelima.

Pravna osnova obrade: privola ispitanika nije potrebna ako je jedina svrha korištenja kolačića pružanje komunikacije putem elektroničke komunikacijske mreže ili ako su davatelju usluge izričito potrebni kolačići za pružanje usluge informacijskog društva koju izričito zahtijeva pretplatnika ili korisnika.

Newsletter, marketinška aktivnost

 1. Korisnik može izričito i unaprijed pristati da ga pružatelj usluga kontaktira s ponudama oglašavanja i drugim porukama na kontakt podatke navedene u trenutku registracije (primjerice, e-mail adresa ili telefonski broj).

 2. Osim toga, Klijent/Korisnik može, u skladu s odredbama ove obavijesti, pristati na obradu osobnih podataka potrebnih za slanje oglasnih ponuda od strane Davatelja usluga.

 3. Pružatelj usluga neće slati neželjene reklamne poruke, a korisnik se može odjaviti od primanja takvih ponuda bez ikakvih ograničenja i bez navođenja razloga, bez naknade. U tom slučaju Pružatelj usluga će iz svoje evidencije izbrisati sve osobne podatke potrebne za slanje oglasnih poruka i neće kontaktirati korisnika s drugim oglasnim ponudama. Korisnik se može odjaviti od oglašavanja klikom na poveznicu u poruci.

Oglašivač, pružatelj usluga oglašavanja ili nakladnik oglasa vodi evidenciju osobnih podataka osoba koje su dale privolu u granicama navedenim u privoli. Podaci evidentirani u ovom registru, koji se odnose na primatelja oglasa, mogu se obrađivati ​​samo u skladu s privolom danom u obrascu privole, do njenog povlačenja, a mogu se priopćavati trećim osobama samo uz prethodnu privolu osobe zabrinut.

Facebook

 1. Činjenica prikupljanja podataka, opseg obrađenih podataka: ime registrirano na Facebook.com, odnosno korisnikova javna profilna slika.

 2. Subjekti podataka: svi subjekti podataka koji su se registrirali na stranici zajednice Facebook.com i koji su "lajkali" (klikom na gumb "Sviđa mi se" na stranici Facebook.com) web stranicu/internet stranicu.

 3. Svrha obrade podataka: dijeljenje ili lajkanje određenog sadržaja, proizvoda, promocija ili same stranice na Facebook.com.

 4. Trajanje obrade podataka, identitet operatera koji mogu imati pristup podacima i prava ispitanika u vezi s obradom podataka: ispitanik može saznati informacije o izvoru podataka, obradi podataka , kao i o načinu i pravnoj osnovi prijenosa na adresi http://  www .facebook.com/about/privacy/  .

 5. Obrada podataka provodi se na stranici Facebook.com, stoga su trajanje obrade podataka, način obrade podataka te mogućnosti brisanja i izmjene podataka regulirani pravilima stranice Facebook.com zajednice.: ( http:/ / www .facebook.com/legal/terms?ref=pf ), ( http://www.facebook.com/about/privacy/ )

 6. Pravna osnova obrade: dobrovoljni pristanak nositelja podataka u vezi s obradom njegovih osobnih podataka na web stranici Facebook.com.

Sigurnost podataka

 1. Operater osmišljava i provodi postupke obrade na način da osigura zaštitu privatnosti ispitanika.

 2. Operater podataka i osoba koju operater ovlasti u okviru svoje djelatnosti osiguravaju sigurnost podataka te poduzimaju tehničke i organizacijske mjere i uspostavljaju postupovna pravila potrebna za primjenu zakona o pravu na informacijsko samoodređenje, odnosno o slobodi informacija. ostala zaštita i povjerljivost podataka.

 3. Poduzimaju se odgovarajuće mjere za zaštitu podataka, posebice od neovlaštenog pristupa, mijenjanja, otkrivanja, otkrivanja, brisanja ili uništenja, slučajnog uništenja ili oštećenja i nedostupnosti koje proizlaze iz promjena u korištenoj tehnologiji.

 4. Kako bi se zaštitile elektronički vođene zbirke podataka u različitim upisnicima, odgovarajuće tehničko rješenje mora osigurati da se podaci pohranjeni u upisnicima ne mogu izravno povezati i pripisati nositelju podataka, osim u slučajevima kada je to zakonom dopušteno.

 5. Tijekom automatizirane obrade osobnih podataka, operater i osoba ovlaštena od strane operatera poduzimaju dodatne mjere za sprječavanje neovlaštenog unosa podataka; spriječiti korištenje sustava za automatsku obradu podataka od strane neovlaštenih osoba putem opreme za prijenos podataka; mogućnost provjere i identifikacije tijela kojima su osobni podaci preneseni ili mogu biti preneseni putem opreme za prijenos podataka; mogućnost provjere i utvrđivanja koji su osobni podaci, kada i tko uneseni u automatizirane sustave obrade; mogućnost oporavka instaliranih sustava u slučaju kvara i prijava grešaka automatizirane obrade.

 6. Operater i osoba ovlaštena od strane operatora prilikom definiranja i provedbe mjera za osiguranje sigurnosti podataka vodi računa o trenutnom stanju tehnike. Treba birati između nekoliko mogućih rješenja obrade koja osiguravaju višu razinu zaštite osobnih podataka, osim ako bi to predstavljalo nerazmjerno opterećenje voditelju obrade.

Pravo na prenosivost podataka

Prema članku 20. GDPR-a, ona ima pravo primiti osobne podatke koji je se tiču ​​i koje je dala operateru:

 • u strukturiranom, široko korištenom i strojno čitljivom formatu

 • ima pravo prenijeti ih drugom operateru

 • zatražiti izravan prijenos podataka drugom operateru – ako je to tehnički izvedivo

 • s izuzetkom: obrade koja se provodi u svrhe od javnog interesa ili za izvršavanje javnih ovlasti

Ovo je novi pravni alat za jačanje kontrole nad vlastitim podacima, koji se može provoditi kada je obrada automatizirana, a operater obrađuje podatke na temelju privole nositelja podataka ili na temelju ugovorne pravne osnove.

Pravni lijekovi

Korisnik se može usprotiviti obradi Vaših osobnih podataka ako

a) obrada ili prijenos osobnih podataka nužan je isključivo za ispunjenje zakonske obveze kojoj Davatelj usluga podliježe ili u svrhu legitimnih interesa kojima teži Davatelj usluga, primatelj ili treća strana, osim ako obrada zahtijeva se zakonom;

b) osobni podaci se koriste ili otkrivaju za izravni marketing, ispitivanje javnog mnijenja ili znanstveno-istraživačke svrhe;

c) u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Pružatelj usluge ispituje prigovor u najkraćem mogućem roku od dana podnošenja zahtjeva, a najkasnije u roku od 15 dana, odlučuje o opravdanosti prigovora io svojoj odluci pisanim putem obavještava podnositelja zahtjeva. Ukoliko pružatelj usluge utvrdi da je prigovor nositelja podataka opravdan, prestat će obrađivati ​​podatke, uključujući prikupljanje i daljnji prijenos, blokirati podatke te o prigovoru i poduzetim mjerama temeljem prigovora obavijestiti sve one kojima su osobni podaci dostavljeni. prethodno preneseni predmet prigovora i koji su dužni poduzeti mjere za primjenu prava na prigovor.

Ukoliko se korisnik ne slaže s odlukom davatelja usluga, može podnijeti žalbu sudu na odluku u roku od 30 dana od dana njezine obavijesti. Sud će raspravljati o predmetu u odsutnosti stranaka.

Pritužbe na moguće povrede od strane operatera podataka mogu se podnijeti Državnom nadzoru za obradu osobnih podataka:

Državno nadzorno tijelo za obradu osobnih podataka

 • Agencija za zaštitu osobnih podataka

 • Selska cesta 136, 10 000 Zagreb

 • e-mail: azop@azop.hr

 • Tel. 00385 (0)1 4609-000

 • Fax. 00385 (0)1 4609-099

 • Web: www.azop.hr

 

Odjava, brisanje podataka

Koristimo adresu e-pošte koju nam date kako bismo vam slali informacije i ažuriranja o vašim narudžbama, povremene vijesti o tvrtki, informacije o proizvodima itd. Ako jednog dana odlučite da se želite odjaviti od daljnjeg primanja e-pošte, na kraju naših e-poruka pronaći ćete detaljne upute koje će vam pomoći u tome.

Osim toga, ako želite izbrisati ili izmijeniti svoje podatke, to možete učiniti slanjem e-pošte na hello@cosori.hr . Na zahtjeve za brisanje ili izmjenu odgovorit ćemo u roku od 5 radnih dana.